NIEUW: La Pièce d’Or, een elegante fruitige Cabernet Franc van het biodynamische Domaine Les Clos Maurice Ontdek hem nu

Algemene voorwaarden

WIJNSTROOM is de handelsnaam van MARC VERBEEK

  • Adres: Oude Aarschotseweg 35 3012 Wilsele-Leuven
  • BTW: BE 0660.699.365
  • Tel.: 0474 718076
  • Mail: marc@wijnstroom.be

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De gebruiker van de website www.wijnstroom.be erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van WIJNSTROOM / MARC VERBEEK. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of het hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gegeven werd door WIJNSTROOM / MARC VERBEEK.

HANDELSMERKEN

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze namen, logo’s en beelden verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel aan de inhoud van de site zoveel mogelijk zorg besteed is, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. WIJNSTROOM / MARC VERBEEK is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.

PRIJZEN

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, per fles, inclusief btw. De prijzen hebben enkel betrekking op het product zelf en zijn exclusief eventuele leveringskosten of ander kosten. De prijzen zijn geldig onder voorbehoud van plotse prijsschommelingen, wettelijke prijsveranderingen en eventuele inputfouten.

BESCHIKBAARHEID

Het is mogelijk dat één of meerdere door de klant bestelde producten niet meer voorradig zijn. De klant wordt hiervan steeds verwittigd. Gaat het om uitputting van een jaargang, dan zal een andere jaargang worden voorgesteld. Gaat het om uitputting van het product zelf, dan zullen alternatieve producten worden voorgesteld. De klant heeft in beide gevallen echter altijd het recht om zijn bestelling te annuleren.

BESTELLINGEN

Wij aanvaarden enkel bestellingen van personen die de gerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om alcoholische dranken te kopen.

Er wordt bij voorkeur besteld via de webshop, bestellen per e-mail en telefoon kan ook.

Bestellen via website

Bij beëindigen van je bestelling via de website  ontvang  je een bevestiging van ontvangst via e-mail . Deze bevestigingsmail toont jouw bestelling, betaalmethode alsook de wijze van levering. Dit betekent dat je bestelling correct werd verstuurd via het winkelmandje. Wij contacteren jou via email of telefoon om de levering of afhaling verder te regelen. 

Bestellen via telefoon of e-mail

Alle bestellingen via telefoon dienen door de koper via e-mail bevestigd te worden. Bij bestelling via email ontvang je een bevestiging van ontvangst via e-mail . Wij nemen, indien nodig, met jou contact op om de bestelling administratief af te werken alsook de levering of afhaling te regelen.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de Algemene Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

LEVERINGEN

Er wordt enkel in België geleverd.

  • Bestellingen worden gratis aan huis geleverd in Leuven (en deelgemeenten) en in de aanpalende fusiegemeenten Herent, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee en Bertem.
  • Buiten deze regio worden bestellingen vanaf €200 incl. BTW gratis aan huis geleverd; voor kleinere bestellingen wordt een transportkost van €15,00 incl. BTW aangerekend.
  • U kan echter de wijnen ook zelf afhalen op afspraak.

 

LEVERTERMIJNEN
Wanneer we je bestelling ontvangen gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag. Je krijgt van ons een bericht wanneer je bestelling wordt verzonden/geleverd of wanneer je bestelling klaarstaat om af te halen.

Er staat geen vaste termijn op wanneer je de wijn zal ontvangen indien je koos voor verzending/levering aan huis. We streven naar een zo snel mogelijke afhandeling, dat is in principe binnen een week.

Indien u de garantie wilt hebben om sneller geleverd te worden, gelieve ons te contacteren.

BETALINGSVOORWAARDEN

Elke bestelling dient vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

Bij bestelling via de webshop kan er enkel betaald worden met Bancontact. Bij bestelling per e-mail, SMS of telefoon kan er ook betaald worden middels overschrijving. Kredietkaarten zoals Visa en Mastercard worden niet aanvaard.

HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht is enkel geldig binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Voor verdere informatie zie de website van de FOD Economie www.economie.fgov.be

GEBRUIK VAN COOKIES

Als u deze website bezoekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat de website cookies op uw toestel plaatst, waarmee informatie over uw gebruik van deze website verzameld wordt. U kunt cookies afblokken via de instellingen van uw browser. Dit kan evenwel een impact hebben op de goede werking van deze site.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Links op deze site die verwijzen naar andere sites hebben als enige doel u verder te informeren. WIJNSTROOM / MARC VERBEEK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kunt WIJNSTROOM / MARC VERBEEK niet verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site die toegankelijk is via www.wijnstroom.be

PRIVACY

WIJNSTROOM / MARC VERBEEK hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot WIJNSTROOM / MARC VERBEEK via het volgende e-mailadres: marc@wijnstroom.be.

Als u op deze website een formulier met uw persoonlijke gegevens invult, dan machtigt u WIJNSTROOM / MARC VERBEEK om over te gaan tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder intern bedrijfsbeheer worden verstaan: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, marketing en gepersonaliseerde publiciteit. In geval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor direct marketing, heeft u het recht zich op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens.

Wees er u bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot de site van WIJNSTROOM / MARC VERBEEK valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van WIJNSTROOM / MARC VERBEEK gevestigd is, bevoegd.

Welkom bij Wijnstroom

Deze site bevat alcoholische producten. Je moet 18 jaar of ouder zijn om alcohol te kopen in België.